Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης στηρίζεται στους εξής πυλώνες: 

 • Κριτήρια καταγεγραμμένης αξιολόγησης, που βασίζονται στις πέντε αισθήσεις και στο νέο καινοτόμο κριτήριο που εφαρμόζουμε με την γεύση UMAMI.
 • Πέντε κριτές ανά επιτροπή με έναν επικεφαλής τραπέζης.
 • Ποιοτική ανάλυση προϊόντος με πολλαπλά κριτήρια για κάθε αίσθηση.
 • Ορατές συσκευασίες και επαφή με τη συσκευασία του προϊόντος, με στόχο την ολιστική προσέγγιση στην αξιολόγηση. Αυτό το κριτήριο είναι μια καινοτόμα, ρηξικέλευθη εφαρμογή, που ανέδειξαν αποκλειστικά τα Specialist Awards.
 • Εμπεριστατωμένο και εξειδικευμένο πάνελ επιτροπής αποτελούμενο από γευσιγνώστες, καθηγητές, ερευνητές, σεφ, δημοσιογράφους γεύσης, θεωρητικούς γεύσης.
 • Διαφάνεια, εγκυρότητα, συνέπεια.
 • 4 κατηγορίες βραβείων:
  • Πλατινένιο (platinum) 95,0 – 100,0
  • Χρυσό (gold) 85,0 – 94,9
  • Ασημένιο (silver) 75,0 – 84,9
  • Χάλκινο (bronze) 65,0 – 74,9

Τα στάδια αξιολόγησης είναι τα εξής:

 • Αποστολή δειγμάτων στη διοργανώτρια εταιρεία από τις 14 έως τις 28 Μαρτίου 2023. Έγκυρα θεωρούνται όλα τα δείγματα που έχουν παραληφθεί μέσα σε αυτές τις ημερομηνίες.
 • Καταγραφή κάθε συμμετοχής και φύλαξη των δειγμάτων σε κατάλληλο χώρο.
 • Μεταφορά των δειγμάτων στους χώρους διεξαγωγής της αξιολόγησης.
 • Αξιολόγηση και γευσιγνωσία από τα πάνελ 80 κριτών με συμπλήρωση εξειδικευμένης και αναλυτικής φόρμας αξιολόγησης για κάθε συμμετοχή και για κάθε κατηγορία βραβείου.
 • Έλεγχος εγκυρότητας στις φόρμες αξιολόγησης και συλλογή τους σε κλειστό δοχείο ανά κατηγορία βραβείου.
 • Καταμέτρηση βαθμολογίας ανά κατηγορία βραβείου από πενταμελή επιτροπή.
 • Δημοσίευση αποτελεσμάτων ανά κατηγορία βραβείου.

Για όλα τα παραπάνω θα ανακοινωθούν ημερομηνίες για τους ενδιαφερόμενους.