Κόστος

ΚΟΣΤΟΣ

Τα Specialist Awards έχουν σκοπό την ανάδειξη των εκλεκτότερων ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση του Ελληνικού Brand Name.

Κάθε εταιρεία μπορεί να κάνει αίτηση σε όσες κατηγορίες επιθυμεί, δηλαδή κάθε προϊόν μπορεί να συμμετάσχει σε όσες κατηγορίες επιθυμεί η εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συμμετοχής, ο συμμετέχων δε μπορεί να ακυρώσει την αίτηση ή να μεταβιβάσει τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο.

Η συμμετοχή γίνεται με την αίτηση που υπογράφεται από τον υπεύθυνο της εταιρείας ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου.

Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη με την πληρωμή του κόστους από τον συμμετέχοντα, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω συστήματος PayPal, ή τραπεζικής συναλλαγής. Στην περίπτωση τραπεζικής συναλλαγής θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Το κόστος για κάθε συμμετοχή ανέρχεται στα 60 € + ΦΠΑ, ενώ ισχύουν οι εξής εκπτώσεις σε περίπτωση πολλαπλών συμμετοχών από την ίδια εταιρεία:

5 συμμετοχές +1 συμμετοχή δωρεάν = 360  300 € + ΦΠΑ

8 συμμετοχές +2 συμμετοχές δωρεάν = 600  480 € + ΦΠΑ

Το κόστος συμμετοχής για την κατηγορία “Specialist Producer of the Year 2023” ανέρχεται στα 100 € + ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι εξειδικευμένη, ενώ απαιτεί έρευνα κι ανάλυση, προκειμένου να αξιολογηθεί. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής οι διοργανωτές αποστέλλουν επιβεβαίωση συμμετοχής και αποδεικτικό πληρωμής.