Αποστολή δειγμάτων

Για κάθε συμμετοχή θα αποστέλλονται 2 δείγματα, όπως ακριβώς πωλούνται στα καταστήματα. Σε περίπτωση που το δείγμα δεν είναι επαρκές, η διοργανώτρια εταιρεία δύναται να ζητήσει περισσότερα δείγματα.

Τα δείγματα θα παραλαμβάνονται από τη διοργανώτρια εταιρεία σε ορισμένο διάστημα αποκλειστικά από τις 14 έως τις 28 Μαρτίου 2023. Τα δείγματα θα φυλάσσονται σε κατάλληλο χώρο και θα μεταφερθούν με ασφάλεια στους χώρους διεξαγωγής της αξιολόγησης.

Σε περίπτωση ευπαθούς προϊόντος τα δείγματα, κατόπιν συνεννόησης με τη διοργανώτρια εταιρεία, θα αποστέλλονται μια μέρα πριν την αξιολόγηση ή τη μέρα της αξιολόγησης. 

Τα δείγματα που θα παραληφθούν νωρίτερα ή αργότερα από τις παραπάνω ημερομηνίες δε θα γίνονται αποδεκτά και δε θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ δε θα επιστρέφεται το κόστος συμμετοχής τους.

Η αποστολή των δειγμάτων γίνεται πόρτα-πόρτα και όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι σε εξωτερικό σφραγισμένο κιβώτιο.

 

Διεύθυνση αποστολής

SPECIALIST AWARDS

Βίκτωρος Ουγκώ 4

Θεσσαλονίκη – 54625

Ελλάδα