Σύστημα βαθμολόγησης

Το σύστημα βαθμολόγησης είναι 0 – 100 μονάδες, με τις 100 μονάδες να είναι η ανώτερη βαθμολογία.