Καινοτόμο προϊόν

Καινοτόμο προϊόν

60,00

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προϊόντα που θεωρούνται σπάνια ή ριξικέλευθα για την αγορά στην οποία απευθύνονται ή που καινοτομούν στη διαδικασία παραγωγής ή παρασκευής τους, στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούν, στην προϊοντική τους ταυτότητα ή στον τρόπο προώθησης στο αγοραστικό κοινό.

Εξαντλημένο

Κατηγορία: