Εξαγώγιμο προϊόν

Εξαγώγιμο προϊόν

60,00

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προϊόντα που απευθύνονται στο διεθνές αγοραστικό κοινό, λόγω ζήτησης, λόγω κατάλληλης συσκευασίας (packaging που έχει απήχηση σε συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό, πληροφορίες στη γλώσσα τους, πρακτική συσκευασία για εύκολη μεταφορά κλπ), λόγω ισχυρούς προώθησης στο εξωτερικό (social media κ.ά.)

Εξαντλημένο

Κατηγορία: