Νικητές Βραβείων Κοινού 2016

Βραβείο Ελαιολάδου

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Makara

Βραβείο ελιάς

Ουζομεζές, Imperial Olives

Βραβείο delicatessen

Κουραμπιές Petits Grecs

Βραβείο καινοτόμου προϊόντος

Gold Elawon Elawon

Βραβείο Συσκευασίας

Proton Olive Oil