Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Η ατομική επιχείρηση Αλέξανδρος Στεφανίδης έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη ζητάμε να μας παρέχει πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της συμμετοχής του. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των συμεμτοχών σας.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες του specialistawards.com, χρησιμοποιούνται ώστε οι χρήστες να έχουν άμεση επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε ερωτήσεις που θέτουν και να ολοκληρώνονται οι συμμετοχές τους. Το specialistawards.com δεν διανέμει σε κανέναν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους πελάτες του.

Συγκέντρωση και Χρήση Πληροφοριών

Το specialistawards.com σχεδιάστηκε ώστε οι χρήστες του να μπορούν να το επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Κατά την συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας και/ή τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας. Το specialistawards.com κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά την συμμετοχή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την καταγραφή της συμμετοχής σας, για ταυτοποίηση του συμμετέχοντα σε κάθε αναγκαία περίπτωση, για διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή σας.

Πρόσβαση, Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρησιμοποιείται για τη χρήση πιστωτικής κάρτας παραμένει απόρρητο. Η προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από το specialistawards.com για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε καμία άλλη περίπτωση το specialistawards.com δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς προηγούμενη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Το specialistawards.com επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν ή διαγράφουν δεδομένα που έχουν δοθεί στο specialistawards.com. Για να έχετε πρόσβαση, αλλάξετε ή διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για οποιοδήποτε άλλη ερώτηση, επικοινωνήστε στο info@specialistawards.com.

Ασφάλεια συναλλαγών

Το specialistawards.com δεσμεύεται για την εξασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Χρησιμοποιεί διαδικασίες που προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, αποκάλυψη, απώλεια, αλλαγή ή καταστροφή.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει το specialistawards.com

Εάν χρησιμοποιείτε το specialistawards.com αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Περιορισμένη άδεια

Το specialistawards.com υπό τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της.

Μεταβολές

Το specialistawards.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, προσθηκών ή διαγραφών. Το specialistawards.com μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας του συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

Το specialistawards.com και οι υπάλληλοί του δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το specialistawards.com είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του specialistawards.com και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Τρόποι πληρωμής 

Με Άμεση Τραπεζική Μεταφορά: Το specialistawards.com δέχεται πληρωμές με άμεση τραπεζική μεταφορά. Κάντε την πληρωμή σας απευθείας στον τραπεζικό μας λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα ή Τράπεζα Πειραιώς. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ID της παραγγελίας σας ως αποδεικτικό πληρωμής. Η παραγγελία σας δε θα αποσταλεί μέχρι να γίνει εκκαθάριση του συνολικού ποσού στο λογαριασμό μας. Όλες οι χρεώσεις τραπεζών βαραίνουν τον πελάτη.

Με Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα: Το specialistawards.com δέχεται χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες μέσω του VivaWallet. Η αγορά με κάρτα στην ιστοσελίδα μας είναι απόλυτα ασφαλής. Όλες οι πληροφορίες αγοράς είναι κρυπτογραφημένες προκειμένου να προστατεύσουμε την κάρτα σας. Αν η κάρτα σας απορριφθεί, η παραγγελία σας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και ένα αυτόματο μήνυμα θα εμφανισθεί στην οθόνη σας.

Με PayPal: To PayPal είναι ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι, μέσα στο οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφαλεία όλες τις επιλογές πληρωμών, όπως τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή την χρεωστική και πιστωτική σας κάρτα. Όταν θέλετε να κάνετε μία πληρωμή δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της κάρτας σας στην ιστοσελίδα μας. Απλά πατήστε στο κουμπί του PayPal, συνδεθείτε με τον PayPal λογαριασμό σας και επιλέξτε τον τρόπο που επιθυμείτε να γίνει η συναλλαγή. Το PayPal θα ολοκληρώση την πληρωμή χωρίς να χρειάζεται να μοιραστείτε οποιαδήποτε πληροφορία με την ιστοσελίδα.

Φόρος Προϊόντων

Όλες οι τιμές των συμμετοχών επιβαρύρονται με πλέον ΦΠΑ.

Αποστολή δειγμάτων

Για κάθε συμμετοχή θα αποστέλλονται 3 δείγματα, τα οποία πρέπει να είναι τυποποιημένα και να βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, με τις ετικέτες και όλες τις πληροφορίες πάνω στο προϊόν, όπως ακριβώς διανέμονται και πωλούνται στα ράφια. Τα δείγματα θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη διοργανώτρια εταιρεία από τις 14 έως τις 28 Μαρτίου 2023. Τα δείγματα που θα παραληφθούν νωρίτερα ή αργότερα από τις παραπάνω ημερομηνίες δε θα γίνονται αποδεκτά και δε θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ δε θα επιστρέφεται το κόστος συμμετοχής τους. Τα δείγματα θα φυλάσσονται σε κατάλληλο χώρο από τη διοργανώτρια εταιρεία και θα μεταφερθούν με ασφάλεια στους χώρους διεξαγωγής της αξιολόγησης. Το κόστος αποστολής των δειγμάτων επιβαρύνει αποκλειστικά τον συμμετέχοντα.

Επιστροφές και αλλαγές

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συμμετοχής, ο συμμετέχων δε μπορεί να ακυρώσει την αίτηση ή να μεταβιβάσει τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο. Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη με την πληρωμή του κόστους από τον συμμετέχοντα, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω συστήματος paypal, ή τραπεζικής συναλλαγής.