Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο www.specialistawards.com, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Specialist Awards μετά τη διαδικασία αξιολόγησης όλων των συμμετεχόντων προΪόντων.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 15 Μαϊου 2023.